Giáo Dục Home

Giáo Dục

Lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường học

Chiều 24.2, Sở GD-ĐT Hà Nội kiến nghị với UBND TP.Hà Nội cho học sinh (HS) từ mầm non tới THPT, GDTX trở lại trường Tháng Hai 26, 2021

Phòng dịch Covid-19 : Thanh Hóa tạm nghỉ học để

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được tờ trình số 270/TTr-SGDĐT ngày 1.2.2021, của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc cho học Tháng Hai 3, 2021

Chỉ thị cấp bách phòng chống COVID-19 của ngành Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản gửi lãnh đạo các đơn vị giáo dục về thực hiện chỉ thị của Tháng Một 31, 2021